SITE ZOEKEN

Licentie voor wapens, verlenging. Licentie voor zelfverdedigingswapens

De licentie voor wapens staat gewone burgers van de Russische Federatie toedraag dit wapen met je mee. Eerder toegestaan ​​het uitsluitend te gebruiken voor het fotograferen in het dashboard of voor de jacht. Relatief onlangs zijn er wijzigingen in de wetgeving aangebracht, in overeenstemming waarmee mensen het recht hebben om ook wapens te gebruiken voor zelfverdediging. Dit geldt alleen voor traumatische pistolen, dat wil zeggen wapens die kunnen stoppen en schade kunnen veroorzaken, maar niet tot de dood zullen leiden. Jachtwapens, zoals voorheen, gebruiken voor zelfverdediging is ten strengste verboden.

Verkrijgen van toestemming

Er zijn verschillende basisstappen diehet is noodzakelijk om te maken om een ​​licentie te verkrijgen om te kopen. Het wapen tolereert geen oppervlakkige aanpak, daarom wordt aanbevolen om alle gerelateerde reguleringsdocumenten te bestuderen. In het bijzonder omvatten deze de wet op wapens en het Wetboek van Strafrecht. In het laatste geval moet speciale aandacht worden besteed aan artikel 37. Daarna moet contact worden opgenomen met een geschikt politiebureau om de huidige locatie van de afdeling waarmee een wapenvergunning kan worden verkregen te verduidelijken. Training in het omgaan met het zal ook worden opgenomen in de totale kosten van de betaling, die nuttig is voor vele categorieën van burgers.

Zodra deze informatie is ontvangen,bezoek wapenwinkel. Het is noodzakelijk om het wapen te kiezen dat je leuk vindt en contact op te nemen met de verkoper welk type licentie nodig is om het te gebruiken. We moeten ook afzonderlijk bepalen waarvoor het precies zal worden gebruikt en de dimensies achterhalen. Ze moeten een kluis kopen. Zonder dit is het verkrijgen van een licentie onmogelijk. Houd er rekening mee dat de kluis moet worden gekocht en geïnstalleerd voordat alle benodigde documenten worden geregistreerd. Het moet onder andere de afmeting zijn van het gewenste type wapen en, nog beter, dat de afmetingen iets groter zijn. Dit is niet langer een vereiste, maar het maakt wapenopslag comfortabeler.

Nadat dit alles is voorbereid, is het noodzakelijkverzamel alle vereiste documenten, die hieronder in meer detail zullen worden beschreven. Neem samen met hen contact op met de afdeling licenties en schrijf een verklaring. Dan moet je alle rekeningen voor de dienst betalen en bevestig je de ontvangsten op dezelfde plaats. Een reactie of weigering moet binnen 10 dagen volgen.

wapenvergunning

Redenen voor weigering

Iedereen heeft een licentie voor zelfverdedigingswapensis uitgegeven. Artikel 9 van de bovengenoemde wet "On Arms" geeft aan dat de aanvrager ten minste 18 jaar oud moet zijn om alleen correcte gegevens en alle vereiste medische certificaten te verstrekken. Hij moet onder meer geen strafblad hebben voor het plegen van met voorbedachten rade misdaden, en vooral deze persoon mag zijn straf niet dienen op het moment van de aanvraag. Ook voor het voorgaande jaar zouden er niet meer dan twee administratieve overtredingen mogen zijn. De aanvrager moet een permanente verblijfsvergunning hebben, een speciale opleiding ondergaan (die op zijn beurt 2 tot 4 maanden duurt) en bevestigen dat er een speciale kluis bij hem thuis is. De aanwezigheid van de laatste wordt gecontroleerd door een speciaal gericht gebied.

Vereiste documenten

Het verkrijgen van een licentie duurt behoorlijk lang. Mede door de timing, maar dit is niet de meest serieuze factor. Het langst zal alle vereiste documenten moeten verzamelen. Een licentie voor een wapen dat u wilt kopen impliceert de noodzaak om medische certificaten te verstrekken. Het zal noodzakelijk zijn om de kliniek, medicamenteuze behandeling en een psychiatrische kliniek te bezoeken. In alle plaatsen moet schrijven dat deze aanvrager geen contra-indicaties heeft voor de opslag, het dragen en het gebruik van wapens. Anders kan het registratieproces niet worden voortgezet, de weigering zal hoe dan ook volgen. Bovendien is het sterk voor de term invloed op de passage van training in het gebruik van wapens. Dit is nodig om de test succesvol uit te voeren voor de werking van de geselecteerde wapens en kennis van alle vereiste normen van wetten. Al het andere is niet zo lang. U moet een fotokopie van uw paspoort en jachtticket maken (als u van plan bent om precies dit type wapen te kopen). Je hebt 2 3-op-4 foto's en een rapport van de districtspolitieambtenaar nodig die de aanwezigheid en naleving van de regels bevestigen. Opgemerkt moet worden dat de verificatie van kennis over de werking van wapens en wetten alleen wordt uitgevoerd tijdens de eerste registratie. Als u de licentie verlengt, is dit niet nodig. Je moet altijd de originele exemplaren van het jachtticket, paspoort en rijbewijs meenemen, als je van plan bent het wapen te dragen of te vervoeren.

verlenging van wapenlicenties

Wat heeft geen licentie nodig

Niet alle soorten civiele wapens nodig hebbenuitvoering van speciale documenten. Maar er zijn weinig van dergelijke opties - slechts 4 stuks. Een wapenvergunning is niet vereist voor het bedienen, dragen en gebruiken van oude wapens (zwaarden, messen en andere opties, maar afhankelijk van de beschikbaarheid van relevante documenten), stun guns, pneumatics (mondingsenergie tot 7,5 J en een kaliber van niet meer dan 4,5 mm) evenals gaspatronen. Dit alles kan absoluut vrijelijk worden gebruikt, natuurlijk, door de wetten na te leven. Afzonderlijk moet gezegd worden over luchtdrukgeweren. Onlangs verschijnen er steeds meer voorbeelden die aanzienlijk krachtiger zijn dan die waarvoor geen documenten nodig zijn. Bij het kopen moet je de kenmerken van de goederen controleren.

Geschatte prijzen voor registratie

Exacte prijzen voor de aanschaf van een wapen of een kluis voor hemopslag bestaat niet. Deze gegevens moeten rechtstreeks in de winkel worden opgegeven. Maar de kosten van de resterende services kunnen al ongeveer worden berekend. De licentie voor getrokken wapens gemiddeld kost 8 duizend roebel. Veel hangt af van de regio van het verblijf. Dit bedrag omvat cursussen, waarvan de prijs binnen 5000 roebel ligt. Alle medische certificaten zullen ongeveer 1200 meer kosten. De rest van de kosten zal vallen op het krijgen van een jachtticket (ongeveer 500 roebel), betaling van de staatsschuld (afhankelijk van het type wapen) en betaling voor het aanvraagformulier. Het blijkt niet zo'n groot bedrag, vooral tegen de achtergrond van de prijs van wapens en de kosten van de kluis.

licentie voor zelfverdediging wapens

Beschikt over licentieverlenging

Een document dat het bezit van een wapen machtigt, wordt uitgegevenvoor 5 jaar. Natuurlijk moet je het meestal nog verder uitbreiden. Dit proces is veel eenvoudiger dan het originele ontwerp, als u alle regels volgt. Eerst moet je dezelfde afdeling bezoeken waar oorspronkelijk een wapenlicentie werd verkregen. De uitbreiding van dit document vereist opnieuw de betaling van het staatsrecht. U kunt de vorige kwitantie nemen en gewoon de betaling dupliceren. Het bewijs van betaling moet opnieuw worden overgedragen aan de afdeling licenties. Daarnaast is het noodzakelijk om het eens te zijn met het gebied dat hij opnieuw was gekomen en schreef een ander rapport dat alles in orde is met de kluis en dat er geen problemen zijn. Na dit alles, moet u een aanvraag tot verlenging schrijven en wachten op een beslissing. We zullen bovendien dezelfde documenten moeten aanleveren als tijdens de eerste registratie. De enige uitzondering is een kopie van een reeds bestaande licentie. Houd er rekening mee dat het noodzakelijk is om de vernieuwing drie maanden voor het verstrijken van het vergunningsdocument te verwerken. Anders moet je een heel jaar wachten.

documenten wapenvergunning

Weigering om te vernieuwen

U moet voldoen aan alle vereisten en wetten. Anders kan er een storing zijn. Dit kan worden veroorzaakt door een onjuiste uiterste inzenddatum, de aanwezigheid van administratieve overtredingen, het ontbreken van een veilige, onverenigbaarheid met medische indicatoren, evenals het breken van het wapen of ongeoorloofde wijziging van het ontwerp. Uiteraard wordt het wapen ook teruggetrokken en wordt de vergunning ingetrokken wanneer een misdrijf wordt gepleegd of een straf wordt uitgezeten. Wanneer het ontdekt dat schade aan hun verwijdering een bepaalde periode wordt gegeven. Als een wapenlicentie is verlopen, is een verlenging niet langer mogelijk. Het is dringend nodig om het te annuleren en een nieuw exemplaar per jaar uit te geven (indien toegestaan). In dit geval moet u ook alle standaarddocumenten verstrekken, behalve de bevestiging van de voltooiing van de training.

Betaling van verlenging

Zoals hierboven vermeld, zult u nog steeds nodig hebbenbetaal een staatsprijs. De grootte ervan hangt sterk af van het geselecteerde type wapen. Een uitgebreide licentie voor een vuurwapen zal echter veel goedkoper zijn dan een nieuwe. De opgegeven taak overschrijdt zelden 200 roebel, en het begint helemaal vanaf 10 roebel. Doorgaans is de provisie bij de bank voor dergelijke betalingen zelfs hoger dan het bedrag van de betaling zelf.

licentie om wapens te kopen

Alleen opslag en training

Een licentie voor een wapen is van verschillende typen. Er is zo'n vereenvoudigde en vereenvoudigde versie van het document, in overeenstemming waarmee de aanvrager het recht krijgt om alleen thuis wapens op te slaan, het voor zelfverdediging thuis (bijvoorbeeld van dieven en overvallers) te gebruiken, maar ook in een speciaal geval te dragen en te trainen op de schietbaan. Munitie wordt onder andere ook uitsluitend onder licentie verkocht en dit soort legt veel verschillende beperkingen op. Velen zijn het eens met de mening dat een dergelijk document niet veel zin heeft, omdat voor de uitvoering bijna dezelfde reeks documenten vereist is.

licentie voor geweer

Voors en tegens

Sinds de eerste geruchten datwapens mogen worden gebruikt voor zelfverdediging, het publiek is verdeeld in twee kampen. Sommigen geloven dat een vergunning voor civiele wapens zal leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal misdaden. Maar de mening van een ander deel van de bevolking is absoluut tegenovergesteld. Ze geloven dat criminelen al toegang hebben tot wapens, maar de schijn van de mogelijkheid voor een gewoon persoon om zichzelf te verdedigen, integendeel, zal ertoe leiden dat dieven en overvallers meerdere keren zullen nadenken voordat ze besluiten te handelen. De statistieken wijzen onder andere erop dat landen waar een vergunning voor zelfverdediging wapens kan worden verkregen zonder speciale problemen, kunnen bogen op lagere criminaliteitscijfers. Meestal hoeft u het niet eens te gebruiken - het volstaat om de bepaling van de toepassing te tonen en weer te geven. Dieven van alle soorten zullen zich niet binden aan een mogelijk gevaarlijk slachtoffer, zelfs als ze ermee kunnen omgaan. Er is ook een interessante genoeg opinie dat de wederzijdse beleefdheid van mensen, die elk een wapen bij zich hebben, veel hoger zal zijn dan op dit moment.

vuurwapen licentie

Het resultaat

Een wapenlicentie is een document dat vereist isaanwezig zijn om wapens te kunnen gebruiken, dragen of op te slaan. Het ontwerp kan veel tijd in beslag nemen, en qua kosten is het niet al te goedkoop. Niettemin is dit een nuttige aanwinst die de eigenaar kan beschermen en hem meer zelfvertrouwen kan geven, zelfs op die gebieden waar het niet nodig is om wapens te gebruiken.

  • evaluatie:  • Voeg een reactie toe