SITE ZOEKEN

Belasting bij de verkoop van een auto: het bedrag in welke gevallen u niet hoeft te betalen?

Verkoop en aankoop van onroerend goed in Ruslandis veelgevraagd. Dit zijn de meest voorkomende soorten transacties. Vervolgens zullen we geïnteresseerd zijn in belasting bij de verkoop van een auto. Wanneer en hoeveel zal de staat moeten geven? Zijn er geheimen om belastingontduiking te helpen of te verzwakken? Wat moet in het algemeen na de implementatie van het voertuig de verkoper doen? Antwoorden op al deze vragen zullen hieronder zeker worden gegeven. In feite is het begrijpen van het onderwerp gemakkelijker dan het in eerste instantie lijkt.

FTS en belastingen

Belastingstype

Wordt de verkoop van auto's belast? In de regel, ja. Maar hoe precies is de betaling?

Belastingbetalers-eigenaren van het voertuig moeten noodzakelijk de inkomstenbelasting overmaken. Dit is een belasting op persoonlijk inkomen. Het wordt betaald met de winst van een burger met zeldzame uitzonderingen.

Aankoop en verkoop van onroerend goed zorgt voor een passende belastingheffing. Daarom zijn velen van mening dat het altijd nodig is om een ​​betaling ten gunste van de FTS te verrichten. Maar is het echt?

Betaling ambiguïteit

Wat betreft de vraag of de motorrijtuigenbelasting moet worden betaald, hangt het exacte antwoord af van de omstandigheden waaronder de transactie is verricht.

Idealiter belastingheffing voor burgers van de Russische Federatie en vooraliens hebben een plaats. Dus zal de verkoper te maken hebben met de inkomstenbelasting in de voorgeschreven maten. Maar als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn de eigenaren van het voertuig wettelijk verplicht om bij het verkopen van auto's belastingen te betalen. Laten we dit in meer detail bespreken.

Hoeveel te betalen

Welke belasting op de verkoop van een auto die eigendom is van een persoon moet door moderne burgers worden betaald? We kwamen erachter dat we het hebben over de inkomstenbelasting. Het precieze bedrag van de betaling kan niet worden voorspeld.

Het ding is dat de burgers van de Russische Federatie 13% van de winst geven. Bijgevolg zal de verkoper dertien procent van het transactiebedrag overboeken naar de FTS.

Voor buitenlanders is er een ander rentepercentage. Ze is in 2018 30%. Daarom is de verkoop van auto's in Rusland aan buitenlandse burgers niet rendabel.

Wanneer belasting betalen bij het verkopen van auto's

Bedrag dat moet worden betaald

Hoe hoog is het bedrag van de verkoop van de auto belasting? Het grootste probleem is dat belastingheffing in Rusland op de verkoop van auto's alleen voor bepaalde transactiebedragen beschikbaar is.

Idealiter zou het meer dan 250.000 roebel moeten zijn. Nadat het bedrag van de transactie hoger is dan het opgegeven aantal, is de belasting volledig van kracht. Maar met wat voorbehoud, die we hieronder in meer detail bespreken.

Minder dan het minimum

Wordt de verkoop van auto's belast? Zoals al vermeld, niet altijd. Er zijn een aantal functies die ertoe bijdragen belasting van de wet af te schaffen.

Als het bedrag van de transactie lager is dan 250.000roebels, betaal dan de persoonlijke inkomstenbelasting in geen geval. Helaas is deze afstemming in de praktijk uiterst zeldzaam. En daarom zijn ze nauwelijks geïnteresseerd in hen.

Bezit minder dan 3 jaar

Wat is de belasting op autoverkoop? Bij de verkoper wordt de persoonlijke inkomstenbelasting in rekening gebracht, die gelijk is aan 13 procent. Er zijn situaties waarin u de overeenkomstige betalingen niet hoeft te doen.

Als de eigenaar minder dan drie voertuigen bezitjaar, en het bedrag van het contract is meer dan 250 duizend roebel, is het noodzakelijk om een ​​belasting te heffen op persoonlijk inkomen. Deze regel is geschreven in de belastingwet van de Russische Federatie.

Eigendom voor meer dan 36 maanden

Inkomstenbelasting van de verkoop van de auto wordt niet altijd doorberekend aan de eigenaars van het voertuig. Voor een goed begrip van het onderwerp dat wordt bestudeerd, moet u weten hoelang de auto in bezit was van een bepaalde persoon.

Is de ambtstermijn minder dan 3 jaar? Met deze situatie hebben we elkaar al ontmoet. Als het bedrag van de transactie onder het contract meer dan 250.000 bedraagt, vindt belastingheffing plaats. En wat te doen als een burger langer dan 36 maanden eigenaar is van de auto?

In dergelijke omstandigheden wordt de inkomstenbelasting niet betaald. Het bezit van een voertuig voor meer dan 3 jaar ontheft de eigenaar van belastingheffing bij de verkoop van roerende goederen. Hier is niets moeilijk of onbegrijpelijk aan.

Zichzelf in de "min"

Belastingen bij de verkoop van een auto zijn niet altijdmoet worden vertaald door de vorige eigenaar van het voertuig. In het echte leven zijn er een aantal principes die vrijstellen van extra kosten bij het afsluiten van het type transacties dat wordt bestudeerd.

Het ontbreken van belasting op de verkoop van de auto wordt vastgesteld in het geval dat de transactie "min" is voor de verkoper. Met andere woorden, als een burger een voertuig tegen een lagere prijs verkoopt dan koopt hij het.

Stel dat de auto oorspronkelijk is gekocht voor 600.000 roebel. De burger besloot het voertuig te verkopen voor 590.000 roebel. In deze situatie worden geen belastingen geheven, zelfs als het onroerend goed minder dan 3 jaar in bezit is.

Kostenbesparingen

Ondanks alle bovengenoemde kenmerken kunnen moderne inwoners van de Russische Federatie rekenen op een verlaging van de personenbelasting bij de verkoop van voertuigen. Maar hiervoor moet je een bepaald pakket papieren verzamelen.

PIT belasting bij de verkoop van een auto somsverlaag het bedrag van de kosten om het transport te onderhouden. Machinereparatie en -onderhoud kunnen bijvoorbeeld worden overwogen. Dan wordt de belastinggrondslag met een bepaald bedrag verlaagd.

Over autobelastingen

Gebrek aan documentatie

En wat als het transport voor meer dan 250 duizend roebel wordt verkocht als een minus verkoper, maar er zijn geen documenten die dit feit bevestigen?

Inkomstenbelasting van de verkoop van de auto zal worden geheven in het voorgeschreven bedrag. Maar deze regel is niet van toepassing als het eigendom langer dan 36 maanden in bezit is.

Basisdefinitie

Stel dat een auto wordt verkocht voor een bedrag dat boven het vastgestelde minimum ligt, vrijgesteld van de personenbelasting. Hoe de belastinggrondslag in dergelijke omstandigheden te bepalen?

Het is genoeg om 250.000 roebel af te trekken van het bedrag onder het koopcontract. Dit is de belastinggrondslag.

Om de belasting nauwkeurig te berekenen bij de verkoop van een auto, blijft het om de resulterende basis met 13% te vermenigvuldigen. Beschouw de processen als een duidelijk voorbeeld.

Voorbeeld van betalingsberekening

Dus, de auto is eigendom van een burger.minder dan drie jaar. De eigenaar van de auto besloot hem een ​​"plus" te verkopen. Aanvankelijk werd transport voor 400.000 gekocht, het werd verkocht voor 600.000 roebel. Documenten voor de eerste aankoop zijn beschikbaar. Met welke betaling beland je?

Om de inkomstenbelasting voor de verkoop en aankoop te berekenen, moeten de volgende berekeningen worden uitgevoerd:

 • 600.000 - 400.000 = 200.000;
 • 200.000 x 0.13 = 26.000.

Het resultaat - persoonlijke inkomstenbelasting zal gelijk zijn aan 26.000 roebel. Het is deze betaling die de verkoper moet doen voor de transactie.

Berekeningen zonder documenten

En hoe wordt de belasting berekend wanneer de verkoop van het voertuig in de "min" aan de eigenaar plaatsvindt? Stel dat de eigenaar van de auto geen documenten heeft die de kosten van het kopen van een auto bevestigen.

Overweeg de situatie: een burger kocht een paar jaar geleden een auto voor 300.000 roebel. Er is geen bewijs voor. In 2017 verkoopt de eigenaar roerende goederen voor 600.000 roebel.

De belasting op de verkoop van de auto wordt als volgt berekend:

 • 600.000 - 250.000 = 350.000;
 • 350 000 * 0,13 = 45 500 roebel.

Uiteindelijk moet de operatie 45 500 roebel overdragen. Het belaste bedrag wordt afgetrokken van het verschil tussen 250 duizend en het bedrag van het contract.

rapportage

Er zijn nog enkele punten die niet werden genoemd. Ze houden nauw verband met belastingen bij het kopen en verkopen van een auto.

De verkoop van het voertuig moet bijvoorbeeld een aangifte doen bij de FTS. Relevante documentatie wordt altijd gepresenteerd. Het maakt niet uit of de belasting wordt overgedragen of niet.

Gebrek aan tijdige aangifte ingediend3-NDFL brengt een zekere straf met zich mee. Tegenwoordig wordt een dergelijke handeling bestraft met een geldboete van 1.000 roebel. Het zal moeten betalen in het geval van betaling van belasting, en als de burger is vrijgesteld van dit soort verantwoordelijkheid.

Belasting bij verkoop van een auto

Uiterste datum voor indiening

De verkoop van een auto door successierechten biedt precies hetzelfde als voor de normale uitvoering van het voertuig. Ontvangst van eigendom in de volgorde van overerving heeft geen invloed op het probleem dat wordt bestudeerd.

Wanneer moet ik een belastingaangifte indienen in de voorgeschreven vorm? In Rusland zijn er bepaalde termijnen voor het indienen van het 3-NDFL-formulier.

Winst moet uiterlijk worden bekendgemaakttot 30 april van het jaar volgend op de transactieperiode. Met andere woorden, als de auto in 2017 werd verkocht, zou het in 2018 tot 30.04 aan de staat moeten worden gerapporteerd.

Ontbreken van de deadline van minstens 1 dag, zoals eerder vermeld, brengt sancties met zich mee voor de verkoper van het voertuig.

Hoeveel te betalen

We ontdekten het niet-belastbare bedrag bij de verkoop van een auto. En met de deadline voor het indienen van een aangifte, nu is alles duidelijk. En tot welk aantal moet ik persoonlijke inkomstenbelasting overdragen?

Middelen voor de transactie moeten de staat vóór 15 juli van het jaar, na het jaar van ondertekening van het contract, geven. Eerder deze periode kunnen fondsen worden overgedragen en later - nee.

Straf voor het niet betalen van belasting

Bovendien kunnen burgers te maken krijgen met een achterstallige inkomstenbelasting. Deze situatie brengt bepaalde sancties met zich mee, namelijk boetes. Welke maten?

Voor niet-betaling van belasting en het niet indienen van een belastingaangifte, legt een boete op ter hoogte van 1.000 roebel + 5% van de schuld. Tegelijkertijd mag de maximale boete als percentage niet meer bedragen dan 30% van het belastingbedrag.

Bovendien heeft de verkoper recht op betaling van rente. De bijbehorende boete begint vanaf 16 juli. Het wordt beëindigd nadat de burger de wettelijk vereiste middelen aan de FTS heeft overgedragen.

Wat anders te betalen

We hebben de belangrijkste belasting overwogen bij de verkoop van een auto. Op deze nuttige informatie over de verkoop van het voertuig eindigt hier niet.

Het punt is dat de eigenaar van de auto na de realisatie van hun eigendom voor één verrassing komt te staan. Het gaat om de transportbelasting. Hoe legitiem is deze vereiste?

Helemaal legaal. Een jaar na de verkoop van het onroerend goed aan de verkoper is het noodzakelijk om onroerendgoedbelasting over te dragen naar de FTS. In ons geval - transportbelastingen. Ze worden berekend rekening houdend met de maanden waarin een auto in een bepaald jaar in bezit is.

Dienovereenkomstig zal de laatste belasting op de auto gewoon onder het normale niveau zijn. Niet meer uitgeven wordt niet verondersteld.

NK RF

Deadlines voor het betalen van belastingen voor transport

Sommige burgers zijn geïnteresseerd in de vraag hoeveel mensen moeten betalen voor de auto. Dit is een transportbelasting (voor onroerend goed).

In 2018 moeten eigenaars volgens de huidige wetgeving tot 1 december voor eigendom betalen. Laattijdige betalingen beginnen op 2 december.

Natuurlijk moet je het voorgaande jaar betalen. In 2018 wordt een transactie uitgevoerd voor 2017, in 2016 voor 2015, enzovoort. Hier is niets moeilijk of onbegrijpelijk aan.

Wat kan worden afgetrokken

Het was eerder gezegd dat autodealershebben recht op de zogenaamde aftrek. Meer specifiek is het eenvoudig om de belastinggrondslag te verlagen voor bepaalde uitgaven in verband met transport.

Volgens de wet omvat de aftrek:

 • diensten voor het vinden van het voertuig, het controleren van de netheid van de operatie, het opstellen van documentatie;
 • belastingen die worden overgemaakt voor de ontvangst van een geschenk of erfenis;
 • betaling van rechten voor auto's;
 • douanetransacties;
 • de werkelijke kosten van de auto.

Al deze betalingen moeten worden gedocumenteerd. Anders worden ze eenvoudigweg niet in aanmerking genomen door de belastingdienst.

Wat telt niet mee in de aftrek

Het is belangrijk om te weten welke kosten in geen geval worden meegerekend. De volgende uitgaven zullen de inkomstenbelasting niet verminderen bij de verkoop van een auto:

 • rente op de lening voor het voertuig;
 • autoverzekering;
 • betalingen voor de schulden van de erflater;
 • schulden voor de aankoop van auto's.

Zelfs in de aanwezigheid van papieren die bevestigenrelevante transacties, houd daar rekening mee wanneer de berekening van de personenbelasting voor de verkoop van het voertuig niet zal werken. Dit recht wordt simpelweg niet door de wet aangeboden. Er zijn geen voordelen en vergunningen in deze kwestie.

Wanneer u geen belasting kunt betalen

De procedure voor het aanvragen van de FTS

Een paar woorden over hoe je op de juiste manier kunt aangevenFTS op inkomsten uit de verkoop van de auto. Het is vermeldenswaard dat de aangifte met een papieren pakket rechtstreeks wordt ingediend bij de belastingdienst of via de MFC. Bovendien wordt het 3-NDFL-formulier zowel in elektronische als in papieren vorm beschouwd.

Over het algemeen ziet u stap-voor-stap instructies voor het toepassen van de FTS nadat een voertuig is verkocht er als volgt uit:

 1. Een koop- en kooptransactie afsluiten. Ontvang het geld en geef de koper een ontvangstbewijs in de voorgeschreven vorm.
 2. Voor het uitvoeren van de voorbereiding van een pakket documenten. Met hun lijst zullen we verder kijken.
 3. Vul een aangifte in.
 4. Neem contact op met de FTS of de MFC binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Dat is alles. Nu moet je gewoon belasting betalen als dat nodig is. Het is niet zo moeilijk om te doen. U kunt gebruikmaken van internetbankieren, geldautomaten, banken, banken en elektronische portemonnees. De wijze van betaling van belastingen, die ieder kiest. Het belangrijkste is om de deadlines te halen.

Documenten voor de aangifte

En welke papieren zullen nuttig zijn wanneer u contact opneemt met de belastingdienst na het sluiten van de verkooptransactie van de auto?

Vaak bevat het documentatiepakket het volgende:

 • TIN van de aanvrager;
 • vorm 3-NDFL;
 • verkoopcontract;
 • bewijs van ontvangst van geld voor de transactie;
 • identiteitskaart;
 • verklaringen die de duur van het eigendom van de auto aangeven;
 • hulp bij registratie.

Dit alles zal genoeg zijn om een ​​beroep op te doenFTS, en om een ​​belastingaangifte in te vullen. Aanvullende referenties vinden ook plaats. Dit zijn verklaringen die vervoerskosten aangeven. De implicaties zijn die die uiteindelijk de belastinggrondslag verminderen.

conclusie

We hebben ontdekt of verkopen belastbaar zijn.auto. In de regel is het niet zo moeilijk om dit onderwerp met de juiste aanpak te begrijpen. De huidige wetten maken het in bepaalde gevallen mogelijk om van belasting af te komen.

Geen voordelen en andere bonussen bij verkoopauto's worden niet verstrekt. Gelukkig kunnen mensen zich onder bepaalde omstandigheden volledig ontdoen van inkomstenbelasting voor de verkoop van hun eigendom.

Inkomensverklaring

Maar van de transportbelasting van sommige mensenkan geheel of gedeeltelijk worden vrijgegeven. Gepensioneerden hebben bijvoorbeeld het recht om vervoer zonder belasting te bezitten. Deze bonus heeft geen invloed op de inkomstenbelasting bij de verkoop van een auto.

Nu is duidelijk wanneer, hoe en in welke tijd het nodig is om inkomstenbelasting te betalen voor de verkoop van een auto. De voorgestelde informatie is vandaag relevant.

 • evaluatie: • Voeg een reactie toe